हाईलाईट:
/ मापदण्ड

सरुवा काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ को मस्यौदा

कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०८१ असार २६ गते बुधबार २३:०६:२८ बजे

यस मन्त्रालयबाट तयारी भएको सरुवा काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ को मस्यौदा सम्बन्धित सबै निकाय तथा सरोकारवालाहरुको अमुल्य सुझावका लागि प्रकाशित गरिएको ।  सुझाव तलको Mail ID मा पठाउनुहोला।

Mail ID:  federal.emp.admin@mofaga.gov.np 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सरुवा काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ को मस्यौदा २०८१ असार २६ गते बुधबार

थप मापदण्ड