हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६. सुदूरपश्चिम प्रदेश पंचेश्वर गाउँपालिका बैतडी Web Site ito.pancheshwormun@gmail.com 9858784000
४७. सुदूरपश्चिम प्रदेश दोगडाकेदार गाउँपालिका बैतडी Web Site info@dogdakedarmun.gov.np 9858781100
४८. सुदूरपश्चिम प्रदेश अजयमेरु गाउँपालिका डडेल्धुरा Web Site ito@ajayamerumun.gov.np 9858750226
४९. सुदूरपश्चिम प्रदेश आलिताल गाउँपालिका डडेल्धुरा Web Site info@aalitalmun.gov.np 091693962
५०. सुदूरपश्चिम प्रदेश गन्यापधुरा गाउँपालिका डडेल्धुरा Web Site ganapdhurarm@gmail.com 9858788707
५१. सुदूरपश्चिम प्रदेश नवदुर्गा गाउँपालिका डडेल्धुरा Web Site nawadurgaruralmun@gmail.com 9858745430
५२. सुदूरपश्चिम प्रदेश भागेश्वर गाउँपालिका डडेल्धुरा Web Site info@bhageshwormun.gov.np 9841963896
५३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बेलडाँडी गाउँपालिका कञ्चनपुर Web Site info@beldandimun.gov.np 9858731111
५४. सुदूरपश्चिम प्रदेश लालझाडी गाउँपालिका कञ्चनपुर Web Site info@laljhadimun.gov.np 9858754111
Showing 46 to 54 of 54 entries | Takes 1.02 seconds to render