हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलारी गाउँपालिका कैलाली Web Site info@kailarimun.gov.np 091545015
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश चुरे गाउँपालिका कैलाली Web Site chure.gaupalika@gmail.com 9848460012
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश जानकी गाउँपालिका कैलाली Web Site janakiruralmun@gmail.com 091-500077
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश जोशीपुर गाउँपालिका कैलाली Web Site info@joshipurmun.gov.np 091-401102
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बर्दगोरिया गाउँपालिका कैलाली Web Site info@bardgoriyamun.gov.np 091-404089
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश मोहन्याल गाउँपालिका कैलाली Web Site ito.mohanyalmun@gmail.com 9858426759
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश आदर्श गाउँपालिका डोटी Web Site aadarshmun@gmail.com 9868845023
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश के.आई.सिंह गाउँपालिका डोटी Web Site kisingh.rm@gmail.com 9859005300
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश जोरायल गाउँपालिका डोटी Web Site info@jorayalmun.gov.np 9749118051
१०. सुदूरपश्चिम प्रदेश पूर्वीचौकी गाउँपालिका डोटी Web Site info@purbichaukimun.gov.np 9858440239
११. सुदूरपश्चिम प्रदेश बडीकेदार गाउँपालिका डोटी Web Site info@badikedarmun.gov.np 9858428000
१२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका डोटी Web Site info@bogatanmun.gov.np ९८५८४८०१८०
१३. सुदूरपश्चिम प्रदेश सायल गाउँपालिका डोटी Web Site sayal.doti@gmail.com 9858444666
१४. सुदूरपश्चिम प्रदेश चौरपाटी गाउँपालिका अछाम Web Site chaurpatigaupalika@gmail.com 9848753194
१५. सुदूरपश्चिम प्रदेश रामारोशन गाउँपालिका अछाम Web Site icto.ramaroshanmun@gmail.com 097-620270
Showing 1 to 15 of 54 entries | Takes 0.15 seconds to render