हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
३१. लुम्बिनी प्रदेश सत्यवती गाउँपालिका गुल्मी Web Site info@satyawatimun.gov.np 079411076
३२. लुम्बिनी प्रदेश रुरुक्षेत्र गाउँपालिका गुल्मी Web Site ruralruru@gmail.com 079410104
३३. लुम्बिनी प्रदेश मालिका गाउँपालिका गुल्मी Web Site malikagaupalika@gmail.com 079620075
३४. लुम्बिनी प्रदेश धुर्कोट गाउँपालिका गुल्मी Web Site dhurkotmun@gmail.com 9857067917
३५. लुम्बिनी प्रदेश छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मी Web Site info@chhatrakotmun.gov.np 9857067908
३६. लुम्बिनी प्रदेश चन्द्रकोट गाउँपालिका गुल्मी Web Site chandrakotrmun@gmail.com 079420003
३७. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मीदरबार गाउँपालिका गुल्मी Web Site info@gulmidarbarmun.gov.np 9857067912
३८. लुम्बिनी प्रदेश कालीगण्डकी गाउँपालिका गुल्मी Web Site gulmikaligandaki@gmail.com 9857067925
३९. लुम्बिनी प्रदेश इस्मा गाउँपालिका गुल्मी Web Site info@ismamun.gov.np 9857067914
४०. लुम्बिनी प्रदेश सुनिल स्मृति गाउँपालिका रोल्पा Web Site info@sunilsmritimun.gov.np 086-401170
४१. लुम्बिनी प्रदेश रुन्टीगढी गाउँपालिका रोल्पा Web Site rrmrolpa@gmail.com 9849628947
४२. लुम्बिनी प्रदेश त्रिवेणी गाउँपालिका रोल्पा Web Site info@trivenimunrolpa.gov.np 9857824585
४३. लुम्बिनी प्रदेश थवाङ गाउँपालिका रोल्पा Web Site thabangrm58@gmail.com 9857824750
४४. लुम्बिनी प्रदेश परिवर्तन गाउँपालिका रोल्पा Web Site paribartanrmun@gmail.com 9857849002
४५. लुम्बिनी प्रदेश माडी गाउँपालिका रोल्पा Web Site madimunrolpa@gmail.com 086-416036
Showing 31 to 45 of 73 entries | Takes 1.15 seconds to render