हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१. लुम्बिनी प्रदेश सुस्ता गाउँपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Web Site sustagaunpalika@gmail.com 078506000
२. लुम्बिनी प्रदेश पाल्हीनन्दन गाउँपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Web Site palhinandanrulmun2073@gmail.com 9857046036
३. लुम्बिनी प्रदेश प्रतापपुर गाउँपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Web Site info@pratappurmun.gov.np 078419095
४. लुम्बिनी प्रदेश सरावल गाउँपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Web Site info@sarawalmun.gov.np 9857046266
५. लुम्बिनी प्रदेश ओमसतिया गाउँपालिका रूपन्देही Web Site omsatiyamun@gmail.com 9857017610
६. लुम्बिनी प्रदेश कन्चन गाउँपालिका रूपन्देही Web Site kanchangaupalika@gmail.com 9857037915
७. लुम्बिनी प्रदेश कोटहीमाई गाउँपालिका रूपन्देही Web Site kotahimaimun@gmail.com 071-401024
८. लुम्बिनी प्रदेश गैडहवा गाउँपालिका रूपन्देही Web Site gaidahawagaupalika@gmail.com 9857016159
९. लुम्बिनी प्रदेश मर्चवारी गाउँपालिका रूपन्देही Web Site marchawari2073@gmail.com 9857016993
१०. लुम्बिनी प्रदेश मायादेवी गाउँपालिका रूपन्देही Web Site mayadeviruralmun@gmail.com 71507077
११. लुम्बिनी प्रदेश रोहिणी गाउँपालिका रूपन्देही Web Site rohinigaupalika1@gmail.com 071-411047
१२. लुम्बिनी प्रदेश शुद्धोधन गाउँपालिका रूपन्देही Web Site info@shuddhodhanmunrupandehi.gov.np 071-423040
१३. लुम्बिनी प्रदेश सम्मरीमाई गाउँपालिका रूपन्देही Web Site sammarimairm@gmail.com +9779857016956
१४. लुम्बिनी प्रदेश सियारी गाउँपालिका रूपन्देही Web Site siyarimun@gmail.com 9857016119
१५. लुम्बिनी प्रदेश मायादेवी गाउँपालिका कपिलबस्तु Web Site mayadevirm@gmail.com 9851125450,
Showing 1 to 15 of 73 entries | Takes 0.16 seconds to render