साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६ बागमती प्रदेश ककनी गाउँपालिका नुवाकोट Web Site ito.kakanimun@gmail.com 010-411022
४७ बागमती प्रदेश किस्पाङ गाउँपालिका नुवाकोट Web Site info@kispangmun.gov.np 010-681217
४८ बागमती प्रदेश तादी गाउँपालिका नुवाकोट Web Site ito.tadimun@gmail.com 010-630006
४९ बागमती प्रदेश तारकेश्वर गाउँपालिका नुवाकोट Web Site info@tarakeshwormun.gov.np 010-630001
५० बागमती प्रदेश दुप्चेश्वर गाउँपालिका नुवाकोट Web Site dupcherumun2017@gmail.com 9851126899
५१ बागमती प्रदेश पञ्चकन्या गाउँपालिका नुवाकोट Web Site info@panchakanyamun.gov.np 9863522620
५२ बागमती प्रदेश म्यागङ गाउँपालिका नुवाकोट Web Site myagangrm@gmail.com 9851219732
५३ बागमती प्रदेश लिखु गाउँपालिका नुवाकोट Web Site likhu.nuwakot@gmail.com 010-630022
५४ बागमती प्रदेश शिवपुरी गाउँपालिका नुवाकोट Web Site shivapuri.rmun@gmail.com 010620063
५५ बागमती प्रदेश सुर्यगढी गाउँपालिका नुवाकोट Web Site suryagadhimun@gmail.com 010-680042
५६ बागमती प्रदेश कोन्ज्योसोम गाउँपालिका ललितपुर Web Site konjyosom2075@gmail.com 9851168250
५७ बागमती प्रदेश बाग्मती गाउँपालिका ललितपुर Web Site bagmatigaupalika@gmail.com 9841335585
५८ बागमती प्रदेश महाङ्काल गाउँपालिका ललितपुर Web Site info@mahankalmun.gov.np 9851199114
५९ बागमती प्रदेश खानीखोला गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site info@khanikholamun.gov.np 9851225957
६० बागमती प्रदेश चौंरीदेउराली गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site ito.chaurideuralimun@gmail.com -
Showing 46 to 60 of 74 entries | Takes 0.18 seconds to render