साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१६ बागमती प्रदेश तामाकोशी गाउँपालिका दोलखा Web Site info@tamakoshimun.gov.np 9851205684
१७ बागमती प्रदेश वैतेश्वर गाउँपालिका दोलखा Web Site info@baiteshwormun.gov.np 9851249203
१८ बागमती प्रदेश मेलुङ्ग गाउँपालिका दोलखा Web Site info@melungmun.gov.np 9851149201
१९ बागमती प्रदेश विगु गाउँपालिका दोलखा Web Site info@bigumun.gov.np 049-410109
२० बागमती प्रदेश शैलुङ्ग गाउँपालिका दोलखा Web Site info@shailungmun.gov.np 049-419507
२१ बागमती प्रदेश ईन्द्रावती गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक Web Site info@indrawatimun.gov.np 01-6203090
२२ बागमती प्रदेश जुगल गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक Web Site jugalgaupalika12@gmail.com 011-691054
२३ बागमती प्रदेश त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक Web Site tripurasundarisipa@gmail.com 01-6201663
२४ बागमती प्रदेश पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक Web Site ito.panchpokharithangpalmun@gmail.com 9751099842
२५ बागमती प्रदेश बलेफी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक Web Site info@balephimun.gov.np 011400536
२६ बागमती प्रदेश भोटेकोशी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक Web Site info@bhotekoshimun.gov.np 01-1480015,
२७ बागमती प्रदेश लिसंखुपाखर गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक Web Site lisankhupakharmun@gmail.com 011-691118
२८ बागमती प्रदेश सुनकोशी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक Web Site info@sunkoshimunsindhupalchowk.gov.np 011-482208
२९ बागमती प्रदेश हेलम्बु गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक Web Site info@helambumun.gov.np 989851184111
३० बागमती प्रदेश उत्तरगया गाउँपालिका रसुवा Web Site mail@uttargayamun.gov.np 9851254790
Showing 16 to 30 of 74 entries | Takes 0.16 seconds to render