साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६ प्रदेश नं. २ हरिपुर नगरपालिका सर्लाही Web Site info@haripurmun.gov.np 046-411032
४७ प्रदेश नं. २ हरिवन नगरपालिका सर्लाही Web Site info@harionmun.gov.np 046-530499
४८ प्रदेश नं. २ हरिपुर्वा नगरपालिका सर्लाही Web Site ito.haripurwamun@gmail.com 9844112849
४९ प्रदेश नं. २ कबिलासी नगरपालिका सर्लाही Web Site kabilasimun@gmail.com 9854035829
५० प्रदेश नं. २ गरुडा नगरपालिका रौतहट Web Site ito.garudamun@gmail.com 055-565201
५१ प्रदेश नं. २ गौर नगरपालिका रौतहट Web Site info@gaurmun.gov.np 055-520294
५२ प्रदेश नं. २ चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहट Web Site info@chandrapurmun.gov.np 055-540200
५३ प्रदेश नं. २ राजदेवी नगरपालिका रौतहट Web Site rajdevimata123@gmail.com 9855040127
५४ प्रदेश नं. २ ईशनाथ नगरपालिका रौतहट Web Site info@ishnathmun.gov.np 9855040373
५५ प्रदेश नं. २ कटहरीया नगरपालिका रौतहट Web Site katahariyamun@gmail.com 9855067803
५६ प्रदेश नं. २ गढीमाई नगरपालिका रौतहट Web Site gadhimaimun@gmail.com 9865050201
५७ प्रदेश नं. २ गुजरा नगरपालिका रौतहट Web Site info@gujaramun.gov.np 9845021100
५८ प्रदेश नं. २ देवाही गोनाही नगरपालिका रौतहट Web Site dewahigonahimun@gmail.com 9855040145
५९ प्रदेश नं. २ परोहा नगरपालिका रौतहट Web Site info@parohamun.gov.np 9855043003
६० प्रदेश नं. २ फतुवा विजयपुर नगरपालिका रौतहट Web Site fatuwabijaypur@gmail.com 9845041457
Showing 46 to 60 of 73 entries | Takes 0.2 seconds to render