छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६ मधेश प्रदेश हरिपुर नगरपालिका सर्लाही Web Site info@haripurmun.gov.np 046-411032
४७ मधेश प्रदेश हरिवन नगरपालिका सर्लाही Web Site info@harionmun.gov.np 046-530499
४८ मधेश प्रदेश हरिपुर्वा नगरपालिका सर्लाही Web Site ito.haripurwamun@gmail.com 9844112849
४९ मधेश प्रदेश कबिलासी नगरपालिका सर्लाही Web Site kabilasimun@gmail.com 9854035829
५० मधेश प्रदेश गरुडा नगरपालिका रौतहट Web Site ito.garudamun@gmail.com 055-565201
५१ मधेश प्रदेश गौर नगरपालिका रौतहट Web Site info@gaurmun.gov.np 055-520294
५२ मधेश प्रदेश चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहट Web Site info@chandrapurmun.gov.np 055-540200
५३ मधेश प्रदेश राजदेवी नगरपालिका रौतहट Web Site rajdevimata123@gmail.com 9855040127
५४ मधेश प्रदेश ईशनाथ नगरपालिका रौतहट Web Site info@ishnathmun.gov.np 9855040373
५५ मधेश प्रदेश कटहरीया नगरपालिका रौतहट Web Site katahariyamun@gmail.com 9855067803
५६ मधेश प्रदेश गढीमाई नगरपालिका रौतहट Web Site gadhimaimun@gmail.com 9865050201
५७ मधेश प्रदेश गुजरा नगरपालिका रौतहट Web Site info@gujaramun.gov.np 9845021100
५८ मधेश प्रदेश देवाही गोनाही नगरपालिका रौतहट Web Site dewahigonahimun@gmail.com 9855040145
५९ मधेश प्रदेश परोहा नगरपालिका रौतहट Web Site info@parohamun.gov.np 9855043003
६० मधेश प्रदेश फतुवा विजयपुर नगरपालिका रौतहट Web Site fatuwabijaypur@gmail.com 9845041457
Showing 46 to 60 of 73 entries | Takes 0.23 seconds to render