साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
३१ प्रदेश नं. २ मनरा सिसवा नगरपालिका महोत्तरी Web Site manarasishwamun.gov@gmail.com 9844031765
३२ प्रदेश नं. २ औरही नगरपालिका महोत्तरी Web Site aurahimunmahottari@gmail.com 041-411052
३३ प्रदेश नं. २ मटिहानी नगरपालिका महोत्तरी Web Site 9844031928
३४ प्रदेश नं. २ बर्दिबास नगरपालिका महोत्तरी Web Site bardibasmunicipality@gmail.com 044-550675
३५ प्रदेश नं. २ लोहरपट्टी नगरपालिका महोत्तरी Web Site 9801627142
३६ प्रदेश नं. २ भँगाहा नगरपालिका महोत्तरी Web Site bhangahamun@gmail.com 9854026144
३७ प्रदेश नं. २ जलेश्वर नगरपालिका महोत्तरी Web Site info.jaleshwarmun@gmail.com 044-520197
३८ प्रदेश नं. २ रामगोपालपुर नगरपालिका महोत्तरी Web Site 9844058764
३९ प्रदेश नं. २ बलवा नगरपालिका महोत्तरी Web Site 9854027940
४० प्रदेश नं. २ हरिवन नगरपालिका सर्लाही Web Site harionmunicipality@gmail.com 046-530499
४१ प्रदेश नं. २ बरहथवा नगरपालिका सर्लाही Web Site barahathawamun@gmail.com 046-540310
४२ प्रदेश नं. २ ईश्वरपुर नगरपालिका सर्लाही Web Site ishworpur2071@gmail.com 046
४३ प्रदेश नं. २ हरिपुर नगरपालिका सर्लाही Web Site haripurmun@gmail.com 046-520175
४४ प्रदेश नं. २ लालबन्दी नगरपालिका सर्लाही Web Site maillalbandi@gmail.com 046-501100
४५ प्रदेश नं. २ कबिलासी नगरपालिका सर्लाही Web Site kabilasimun@gmail.com 9854035829
Showing 31 to 45 of 74 entries | Takes 0.14 seconds to render