हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

सहसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल कृषि सेवा, कार्यक्षमता ( बढुवा सुचना नं. ५४-२०८०/८१ र ५५-२०८०/८१, निर्णय मिति:२०८०-८-२९ )

बढुवा शाखा २०८० मंसिर ३० गते शनिबार

कार्यक्षमता

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्यक्षमता २०८० मंसिर ३० गते शनिबार

थप बढुवा सुचना