हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
७६. Seoul Smart City Prize आवेदन दिने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०८०-०२-०३
 
७७. निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन बृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-०१-२९
 
७८. परिपत्र सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालय/प्रदेश/स्थानीय तह - सबै) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०८०-०१-२७
 
७९. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०१-२४
 
८०. परिपत्र । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत / जिल्ला समन्वय अधिकारी / स्थानीय तह सबै परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०८०-०१-२१
 
८१. प्रतिभा डवली कार्यक्रमको सूची प्रकाशित गरिएको । परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-०१-२१
 
८२. राजपत्र अनंकित द्धितिय श्रेणी खरिदार वा सो सरहको कर्मचारीको सरुवा रद्द गरिएको सम्बन्धमा । (श्री बढुवा समितिको सचिवालय सबै, श्री मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-०१-२०
 
८३. बेरुजु फछर्यौट कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने सम्बन्धमा । (जिल्ला समन्वय प्रमुख ज्यू, जिल्ला समन्वय अधिकारी ७५ जिल्ला) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०८०-०१-१९
 
८४. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०१-१७
 
८५. प्रशासन पत्रिका (जर्नल) १३७ औ अङ्‍कको लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०८०-०१-१५
 
८६. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै), नेपाल नगरपालिका संघ काठमाडौँ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ काठमाडौँ । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०१-१३
 
८७. जनकारी सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०१-१२
 
८८. राजश्व भौचरका आधारमा सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०८०-०१-०३
 
८९. रमाना सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय / आयोग / केन्द्रिय स्तरका निकाय (सबै), श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (सबै), श्री स्थानीय तहहरु सबै ।) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-१२-३०
 
९०. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१२-२९
 
जम्मा १६०३ मध्ये ७६ देखि ९० सम्मका अभिलेखहरु