हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
६१. अध्ययन/छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । ( यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारी मात्र) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०३-०१
 
६२. बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०२-३२
 
६३. विश्व योग दिवस सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०२-२५
 
६४. स्थानीय तहको अंग्रेजी नामको हिज्जे एकिन गरि पठाउने सम्बन्धमा - स्थानीय तहहरु (सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०८०-०२-२५
 
६५. वार्षिक समीक्षा गोष्ठी तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०२-१९
 
६६. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०२-१९
 
६७. जानकारी सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०२-१८
 
६८. जानकारी सम्बन्धमा ( स्थानीय तहहरु सबै ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०२-१४
 
६९. दिगो विकास लक्ष्य निर्देशक समितिको बैठकका निर्णयहरु सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०८०-०२-१०
 
७०. स्थानीय आर्थिक विकासमा उद्यमशिलता विषयक प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी अभिरुची फाराम भर्ने बारेमा प्रकाशित सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०२-०९
 
७१. बार्षिक समीक्षा गोष्ठी तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । (तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका सबै स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०२-०८
 
७२. मिटर ब्याज पीडितहरुलाइ निवेदन अन्तिम पटक सात ७ दिन म्यादथप गरिएको जरुरी सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०२-०७
 
७३. राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०२-०७
 
७४. कर्मचारी विवरण माग सम्बन्धमा - श्री मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय (सबै)। परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०८०-०२-०३
 
७५. रमानाको विवरण उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धमा । श्री मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालय/प्रदेश/स्थानीय तह (सबै) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०८०-०२-०३
 
जम्मा १६०३ मध्ये ६१ देखि ७५ सम्मका अभिलेखहरु