हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
३१. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-१२-०५
 
३२. विश्‍व उपभोक्ता दिवस, २०८० मनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१२-०४
 
३३. परीपत्र सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०८०-११-३०
 
३४. सुझाव उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०८०-११-२३
 
३५. Australia Awards Scholarships 2025 को English Language Test को Valid date सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-२१
 
३६. सहयाेग तथा समन्वय सम्वन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-२०
 
३७. मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्वन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-२०
 
३८. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-१८
 
३९. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-१७
 
४०. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-१४
 
४१. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-१४
 
४२. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-१४
 
४३. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-११-१०
 
४४. निर्णय कार्यान्वयन सम्वन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-०८
 
४५. सडक दुर्घटना न्युनीकरण सम्वन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-०८
 
जम्मा १७२५ मध्ये ३१ देखि ४५ सम्मका अभिलेखहरु