हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१६. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०५-०७
 
१७. निजामती सेवा दिवस, २०८० मनाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-०५-०७
 
१८. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०५-०६
 
१९. रिक्त पदको विवरण पुन: ताकेता गरिएको सम्बन्धमा । (स्थानिय तहहरु, जि.स.स. सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०८०-०५-०५
 
२०. सहायकस्तरका कर्मचारीहरुका लागि सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थि मनोनयन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०५-०४
 
२१. स्थानीय तहको अंग्रेजी नामको हिज्जे सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०८०-०५-०१
 
२२. निजामती सेवा पुरस्कारका लागि नाम सिफारिस सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-०५-०१
 
२३. सोह्रौ पुस्तकालय दिवस, २०८० मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०८०-०४-३२
 
२४. अन्तरक्रिया सम्बन्धमा । (सेवा समूह र उपसमूह सञ्‍चालन गर्ने सबै निकाय) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०४-३१
 
२५. महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको बारे । (जिसस सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-०४-३०
 
२६. विशेष सतर्कता अपनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०८०-०४-२९
 
२७. स्थानीय तहहरुबाट सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य तर्फका सशर्त अनुदान अन्तर्गतका कृयाकलापहरु संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै)। परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०४-२४
 
२८. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०४-२३
 
२९. SEDP मा सहभागी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । (मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/ कार्यालय सबै, मुख्य‍मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय ) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०४-२३
 
३०. प्रेस विज्ञप्ती । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०८०-०४-२३
 
जम्मा १६०३ मध्ये १६ देखि ३० सम्मका अभिलेखहरु