हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१६०६. अस्थायी तथा सेवा करार तर्फका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र/निर्देशन प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७५-०६-२९
 
१६०७. कार्यक्रम/आयोजना सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे - स्थानीय पूर्वाधार विभाग, आयोजना/कार्यक्रमहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०६-२६
 
१६०८. कृषि तथा पशु सेवा तर्फका कर्मचारीकाे तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री (नगर कार्यपालिका / गाउँपालिका) हरु सबै । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-०६-२५
 
१६०९. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित सबै कार्यालयहरु परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-०६-२५
 
१६१०. बडादशैंको साइत सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै ) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०६-२५
 
१६११. अावश्यक सहयाेग, समन्वय र निर्देशन सम्बन्धमा - श्री (नगरपालिका/गाउँपालिका) सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०६-२३
 
१६१२. लागू अाैषध निषेध तथा मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी क्रियाकलाप कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-०६-२२
 
१६१३. कृषि तथा पशु सेवा तर्फका कर्मचारीकाे तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री (नगर कार्यपालिका / गाउँपालिका) हरु सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०६-२२
 
१६१४. लैंगिक सम्बन्धि अभुमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा । (वीरेन्द्र नगरपालिका, सुर्खेत ) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-०६-१९
 
१६१५. अन्तरक्रिया कार्यक्रम स्थगन सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-०६-१९
 
१६१६. तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री (महा/उपमहा/नगरपालिका/ गाउँपालिकाहरु) सबै । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०६-१९
 
१६१७. स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली , २०७५ को विवरण उपलब्ध गराउने । (जि.स.स. सबै ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०६-१९
 
१६१८. जीवजन्तु कर सम्बन्धमा । (स्थानीय तह ७५३ सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७५-०६-१८
 
१६१९. सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-०६-१८
 
१६२०. सहभागीता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०६-१७
 
जम्मा १७४४ मध्ये १६०६ देखि १६२० सम्मका अभिलेखहरु