हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१५९१. बडादशैंको साइत सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै ) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०६-२५
 
१५९२. अावश्यक सहयाेग, समन्वय र निर्देशन सम्बन्धमा - श्री (नगरपालिका/गाउँपालिका) सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०६-२३
 
१५९३. लागू अाैषध निषेध तथा मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी क्रियाकलाप कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-०६-२२
 
१५९४. कृषि तथा पशु सेवा तर्फका कर्मचारीकाे तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री (नगर कार्यपालिका / गाउँपालिका) हरु सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०६-२२
 
१५९५. लैंगिक सम्बन्धि अभुमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा । (वीरेन्द्र नगरपालिका, सुर्खेत ) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-०६-१९
 
१५९६. अन्तरक्रिया कार्यक्रम स्थगन सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-०६-१९
 
१५९७. तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री (महा/उपमहा/नगरपालिका/ गाउँपालिकाहरु) सबै । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०६-१९
 
१५९८. स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली , २०७५ को विवरण उपलब्ध गराउने । (जि.स.स. सबै ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०६-१९
 
१५९९. जीवजन्तु कर सम्बन्धमा । (स्थानीय तह ७५३ सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७५-०६-१८
 
१६००. सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-०६-१८
 
१६०१. सहभागीता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०६-१७
 
१६०२. चाैंथाे याेजनाकाे अा.ब. २०७३/७४ र २०७४/७५ काे प्रगति विवरण बारे । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०६-१७
 
१६०३. जिल्ला समन्वय समितिको नाममा रहेको रकमको विवरण सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०६-१५
 
१६०४. लेखापरीक्षकहरुकाे सूचीकृत सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०६-१५
 
१६०५. संशाेधित नेपाल गुणस्तर ४० सम्बन्धमा - श्री सबै विभागहरु / सबै स्थानीय तहहरु । परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०६-१४
 
जम्मा १७२५ मध्ये १५९१ देखि १६०५ सम्मका अभिलेखहरु