हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१. बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयन लागि बजेट विनियोजन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०२-३०
 
२. अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा। बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०८१-०२-२९
 
३. जानकारी सम्बन्धमा परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०२-२४
 
४. रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) तथा स्थानीय तह संचितकोष व्यवस्थापन प्रणाली (SUTRA) मा नियमितरुपमा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०२-२०
 
५. कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८१-०२-१८
 
६. अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०८१-०२-१७
 
७. अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०८१-०२-१७
 
८. आयोगको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०२-०२
 
९. जानकारी सम्बन्धमा (सबै स्थानीय तह) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०२-०१
 
१०. परिपत्र (प्रदेश तथा स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८१-०२-०१
 
११. स्थानीय तहको प्रगति अनुगमन प्रणालीको समुद्घाटन समाराेहमा उपस्थिति सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०१-१८
 
१२. निशुल्क उपचारका लागि सिफारिस सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०१-१८
 
१३. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०१-१७
 
१४. स्थानीय पुर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP ) सञ्‍चालनको लागि स्थानीय तह छनौट सम्बन्धी आशयपत्र आव्हानको सूचना परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०८१-०१-१७
 
१५. अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८१-०१-१६
 
जम्मा १७१९ मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु