हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

प्रतिभा वा आईडिया पठाउन परिपत्र गरिदिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित सबै निकाय)

कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९ चैत्र १ गते बुधबार १४:५७:२६ बजे

प्रतिभा वा आईडिया पठाउन परिपत्र गरिदिने सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रतिभा वा आईडिया पठाउन परिपत्र गरिदिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित सबै निकाय) २०७९ चैत्र १ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन