हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

परिपत्र सम्बन्धमा । (सबै स्थानीय तह)

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९ फाल्गुण ३० गते मंगलबार १३:५७:२६ बजे

परिपत्र सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. परिपत्र सम्बन्धमा । (सबै स्थानीय तह) २०७९ फाल्गुण ३० गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन