हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।

आर्थिक प्रशासन शाखा २०७९ फाल्गुण २३ गते मंगलबार १७:०३:४१ बजे

विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । २०७९ फाल्गुण २३ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन