हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

SEDP मा सहभागी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९ माघ १६ गते सोमबार १२:१६:५१ बजे

SEDP मा सहभागी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. SEDP मा सहभागी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । २०७९ माघ १६ गते सोमबार

थप सूचना/समाचार