हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

शीत लहर तथा चिसोबाट हुने क्षती न्यूनीकरण सम्बन्धमा ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९ पौष २१ गते बिहीबार १६:२९:४४ बजे

शीत लहर तथा चिसोबाट हुने क्षती न्यूनीकरण सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. शीत लहर तथा चिसोबाट हुने क्षती न्यूनीकरण सम्बन्धमा । २०७९ पौष २१ गते बिहीबार

थप परिपत्र/निर्देशन