हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कोषमा रहेको रकमको विवरण सम्बन्धमा । (जिसस सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९ पौष २० गते बुधबार १५:४८:०९ बजे

कोषमा रहेको रकमको विवरण सम्बन्धमा । (जिसस सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कोषमा रहेको रकमको विवरण सम्बन्धमा । (जिसस सबै) २०७९ पौष २० गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन