हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

मतदान स्थल तोकिएको सम्बन्धमा ।

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९ मंसिर १ गते बिहीबार १२:११:५९ बजे

मतदान स्थल तोकिएको सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. मतदान स्थल तोकिएको सम्बन्धमा । २०७९ मंसिर १ गते बिहीबार

थप परिपत्र/निर्देशन