हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

नबिन सोच बिचार संकलनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

सङ्घीय मामिला शाखा २०७९ आश्विन ९ गते आइतबार १६:१५:०१ बजे

नबिन सोच बिचार संकलनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. नबिन सोच बिचार संकलनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ आश्विन ९ गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन