हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हाजिरी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९ आश्विन ७ गते शुक्रबार ११:००:३७ बजे

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हाजिरी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हाजिरी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ आश्विन ७ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन