हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

२०७९/२०८० को निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरुको सूची बमोजिमको नामावली ।

कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९ आश्विन २ गते आइतबार १६:५९:५२ बजे

२०७९/२०८० को निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरुको सूची बमोजिमको नामावली ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. २०७९/२०८० को निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरुको सूची बमोजिमको नामावली । २०७९ आश्विन २ गते आइतबार

थप सूचना/समाचार