हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सामूहिक दूर्घटना बीमासम्बन्धी सूचना ।

कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९ भाद्र २४ गते शुक्रबार १४:०३:५६ बजे

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सामूहिक दूर्घटना बीमासम्बन्धी सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सामूहिक दूर्घटना बीमासम्बन्धी सूचना । २०७९ भाद्र २४ गते शुक्रबार

थप सूचना/समाचार