छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८ चैत्र १ गते मंगलबार १२:०६:०१ बजे

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन