छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ परिपत्र/निर्देशन

भूकम्प सुरक्षा दिवस, २०७८ मनाउने सम्बन्धमा । (जिसस सबै / गापा नपा सबै)

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८ पौष २७ गते मंगलबार १५:३०:३७ बजे

भूकम्प सुरक्षा दिवस, २०७८ मनाउने सम्बन्धमा । (जिसस सबै  / गापा नपा सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन