हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प.तृतीय श्रेणी )

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८ पौष २१ गते बुधबार १९:३१:२९ बजे

सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प.तृतीय श्रेणी ) 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प.तृतीय श्रेणी ) २०७८ पौष २१ गते बुधबार
२. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प.तृतीय श्रेणी ) २०७८ पौष २१ गते बुधबार

थप सूचना/समाचार