छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ सूचना/समाचार

नेपाल सरकार(सचिवसस्तर)को मिति २०७८।०९।१८ को निर्णयानुसार सरुवा/पदस्थापन/कामकाजमा खटाईएका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीहरुको विवरण

मन्त्रालय २०७८ पौष २० गते मंगलबार १५:२९:०५ बजे

थप सूचना/समाचार