छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

सेवाकालीन प्रशिक्षणमा छनौट भएका कर्मचारीहरका लागि सुचना ।

अन्य निकाय २०७८ पौष १९ गते सोमबार ११:२३:०२ बजे

सेवाकालीन प्रशिक्षणमा छनौट भएका कर्मचारीहरका लागि सुचना 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन