साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

माग आकृति तयारी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ पठाईएको । (मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / कार्यालय सबै)

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७ माघ १४ गते बुधबार १५:२८:४९ बजे

माग आकृति तयारी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ पठाईएको । (मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / कार्यालय सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन