साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

राजिनामा तथा अनिवार्य अवकाश स्वीकृति सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्‍लेखित निकायहरु सबै)

स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७७ माघ ८ गते बिहीबार ११:०७:२६ बजे

राजिनामा तथा अनिवार्य अवकाश स्वीकृति सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्‍लेखित निकायहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन