साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

समायोजन भएका कर्मचारीहरुको तलब भत्ता सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

आर्थिक प्रशासन शाखा २०७७ कार्तिक ५ गते बुधबार १५:५४:२२ बजे

समायोजन भएका कर्मचारीहरुको तलब भत्ता सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन