साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३०९
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका कर्मचारीहरुको फरक ग्रेड सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

आर्थिक प्रशासन शाखा २०७७ कार्तिक २ गते आइतबार १३:४५:१२ बजे

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका कर्मचारीहरुको फरक ग्रेड सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन