साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ सूचना/समाचार

स्थानीय सरकारको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा हाते पुस्तिका पठाइएको सम्वन्धमा - श्री स्थानीय तह (सबै) ।

योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७ आश्विन १४ गते बुधबार १७:५९:११ बजे

स्थानीय सरकारको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा हाते पुस्तिका पठाइएको सम्वन्धमा - श्री स्थानीय तह (सबै) ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप सूचना/समाचार