साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

Virtual Training मा सहभागी हुने सम्बन्धमा । (श्री संलग्न सूची बमोजिमका गाउँपालिका/नगरपालिका)

अन्य निकाय २०७७ आश्विन ७ गते बुधबार १३:४९:१३ बजे

श्री श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको मिति २०७७।०६।०६ को पत्रबाट अनुरोध भई आए बमोजिम ।

Virtual Training मा सहभागी हुने सम्बन्धमा । (श्री संलग्न सूची बमोजिमका गाउँपालिका/नगरपालिका)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन