साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण EMIS मा प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका र नगरपालिका, सबै)

अन्य निकाय २०७७ आश्विन ६ गते मंगलबार १२:५३:१६ बजे

श्री श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको मिति २०७७।०६।०५ को पत्रबाट अनुरोध भई आए बमोजिम ।

बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण EMIS मा प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका र नगरपालिका, सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन