साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

CMIS मा विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गाउपालिका नगरपालिका सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७ श्रावण २७ गते मंगलबार ११:२२:४१ बजे

CMIS मा विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गाउपालिका नगरपालिका सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन