साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

परिपत्र सम्बन्धमा । (श्री विभाग / आयोजना / प्रतिष्ठान / समिति / निकाय सबै, श्री जिसस सबै, श्री स्थानीय तह सबै)

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७७ असार ११ गते बिहीबार १२:१८:३८ बजे

परिपत्र सम्बन्धमा । (श्री विभाग / आयोजना / प्रतिष्ठान / समिति / निकाय सबै, श्री जिसस सबै, श्री स्थानीय तह सबै)  । निसान छाप डाउनलोड गर्न यहाँ Click  गर्नुहोस ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन