साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावलीको तेस्रो संशोधन सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गाउपालिका / नगरपालिका सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७ असार ८ गते सोमबार १५:०६:३० बजे

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावलीको तेस्रो संशोधन सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गाउपालिका / नगरपालिका सबै) ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन