साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कृषिजन्य बस्तुहरुको उत्पादन, ढुवानी र बजारीकरणमा सहजिकरण सम्बन्धमा । (गाउँपालिका सबै, नगरपालिका सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७ जेठ २० गते मंगलबार १७:४०:४१ बजे

कृषिजन्य बस्तुहरुको उत्पादन, ढुवानी र बजारीकरणमा सहजिकरण सम्बन्धमा । (गाउँपालिका सबै, नगरपालिका सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन