साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३०९
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७ जेठ ९ गते शुक्रबार १५:१३:११ बजे

राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन