साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय तहले जग्गा प्राप्ती गर्ने तथा सरकारी जग्था दाखिल खारेज र लिजमा र लिजमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था बारे प्रष्टयाईएको । स्थानिय तह सबै ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६ श्रावण १ गते बुधबार १३:५८:०० बजे

स्थानीय तहले जग्गा प्राप्ती गर्ने तथा सरकारी जग्था दाखिल खारेज र लिजमा र लिजमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था बारे प्रष्टयाईएको ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन