साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

दरबन्दी कायम गरी जिम्मेवारी दिने सम्बन्धमा (श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित प्रदेश , श्री सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) |

सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७६ असार ८ गते आइतबार १७:४१:०० बजे

दरबन्दी कायम गरी जिम्मेवारी दिने सम्बन्धमा (श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित प्रदेश , श्री सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) |

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन