साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

गणतन्त्र दिवस २०७६ सम्बन्धमा - श्री जि.स.स सबै/ श्री महा/उपमहा/नपा/गापाहरु सबै ।

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७६ बैशाख २३ गते सोमबार १६:४५:०० बजे

गणतन्त्र दिवस २०७६ सम्बन्धमा - श्री जि.स.स सबै/ श्री महा/उपमहा/नपा/गापाहरु सबै ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन