साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६ बैशाख ९ गते सोमबार ११:३५:०० बजे

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन