हाईलाईट:
/ नमुना कानुन

व्यबसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ । (सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै)

सङ्घीय मामिला शाखा २०७६ माघ २२ गते बुधबार १३:१९:१० बजे

व्यबसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ डाउनलोडगर्नको लागी तलको (Pdf / Word) को Icon मा Click गर्नुहोला ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. व्यबसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ । (सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) २०७६ माघ २२ गते बुधबार
२. व्यबसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ । (सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) २०७६ माघ २२ गते बुधबार

थप नमुना कानुन